Wedstrijd-roeien

Vanuit de KNRB wordt onze aandacht gevraagd voor de wedstrijdkleding. Zowel bij de Tromp Boat Races als bij de Novembervieren constateerden de kamprechters dat veel ploegen niet voldeden aan de afgesproken kledingregels. Er zijn berispingen uitgedeeld aan ploegen die ergens een niet-uniform tenue aan hadden.

De handhaving van de regels zal de komende wedstrijden op een vergelijkbare manier vorm worden gegeven. Op basis van de bevindingen tijdens de Novembervieren is het te verwachten dat met ingang van het nieuwe kalenderjaar de waarschuwingen voor het overtreden van de kledingregels (inclusief afwijkende bladen) worden vervangen door een boete van € 10 per ploeg. 

De kledingregels zijn er om de herkenbaarheid van de ploegen te waarborgen. Dit is van belang tijdens de wedstrijd zodat wedstrijdfunctionarissen de ploegen effectief kunnen aanroepen op het moment dat dit nodig is. Herkenbaarheid is essentieel voor een goede tijdwaarneming. In de donkere winterdagen is het vaak lastig om ploegen te herkennen. De kledingregels dragen bij aan het voorkomen van fouten in de tijdwaarneming en dat is in het belang van alle roeiers. Je vindt de regels (ook die voor de stuur) op https://knrb.nl/2019/04/17/informatie-nieuwe-kledingregels/

 

Volgende Wedstrijden

Geen evenementen