ARV de Grift

Vereniging

De Apeldoornse Roeivereniging de Grift is in januari 2007 opgericht. De leden van het eerste uur hadden reeds in mei van dat jaar een loods met een 10-tal boten georganiseerd. Dat was toen in een tijdelijke loods op het terrein van Kanaal Zuid 54 (tot eind 2011).

Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot ongeveer 100 en hebben wij ook het aantal boten uitgebreid.

De Grift heeft nu een 'noodloods' in de vorm van een viertal containers die op het BMX terrein (Kanaal Zuid 130, ten zuiden van de Marchantstraat) staan. Van hieruit is het mogelijk het kanaal tot de sluis in Dieren te bevaren. Het betreft hier circa 19 km aan roeiwater. Er liggen ruim 20 boten op deze locatie. Wij zijn al een tijdje (sinds 2007) bezig om met de Gemeente samen een geschikte locatie voor de roeivereniging te vinden. Begin 2021 heeft de Gemeente het Noordelijke deel van het BMX met een uitbreiding richting Marchantstraat aangewezen. Om een accommodatie te kunnen neerzetten is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De procedure daarvoor is begin 2021 in gang gezet.

Binnen de roeivereniging zijn zowel mensen te vinden die recreatief roeien, als mensen die nationale wedstrijden of toertochten roeien. Er wordt geroeid in ploegverband, individueel of middels een inloopuur. De roeisport kan beoefend worden vanaf 12 jaar tot in de 80. Ook binnen De Grift zijn er mensen van verschillende leeftijden te vinden. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse RoeiBond (KNRB).

De Grift beschikt over boten van het type skiff (éénpersoons), twee of vier. Deze kennen zowel een uitvoering voor beginners als voor geoefende roeiers. Bij de meeste boten wordt gebruikt gemaakt van 2 riemen per persoon (scull). Een enkele boot is uitgerust als boord-boot (één riem per persoon).

De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Voor het goed reilen en zeilen zijn er naast een bestuur diverse commissies in het leven geroepen (bv. PR-commissie, Roeicommissie). Elk lid is welkom om hierin zitting te nemen.

De roeivereniging organiseert diverse activiteiten om het roeien te stimuleren en te verbeteren, alsook voor de gezelligheid. Hierbij valt te denken aan conditietraining in de winter, skiff-instructie, clubkampioenschappen en maandelijkse borrels. In de maanden april en oktober vindt er jaarlijks een Open Dag plaats.

Het aantal leden, boten en roeiplaatsen is te vinden met de menu optie De Grift informatie.

Meer informatie over de vereniging is te vinden via de menu-opties aan de linker kant.

Bank rekening NL98 RABO 01308.43.725 t.n.v. Apeldoornse Roeivereniging `De Grift`