Onderlinge wedstrijden

Grift Onderlinge-wedstrijd nieuws

De Onderlinge wedstrijden worden gehouden op het stuk kanaal tussen de Oosterhuizer- en de Scherpenbergerbrug over een afstand van ca 1400m. Als het weer en de omstandigheden dit toelaten willen wij deze wedstrijd een aantal keren per jaar organiseren voor diverse type roeiboten.

Voor welke boten kun je je inschrijven? Zie artikel iets verderop!

Waar inschrijven? Geef je op bij inschrijvingen.

Bij inschrijving alle namen van de roeiers én eventueel de stuur vermelden (ivm correctie factoren).

Elke wedstrijddag begint om 9 uur bij de Grift. Nadat de boten door de eerste ploegen zijn opgeroeid (ca 4 km) naar Oosterhuizen, zal de eerste start om ca 10uur zijn. Daarna volgen steeds (om de ca 20-30 minuten) blokken waarin 2 ploegen achter elkaar worden gestart. Wisselen kan bij het vlot net voor de Scherpenbergerbrug.

Meer informatie is te vinden in het wedstrijdboek, baankaart en het programma (zie menu-opties).

Alle leden zijn welkom, of je nu veel of weinig ervaring hebt!

Tom, Roel en Gilles

PS na inloggen zijn hier meer artikelen te vinden.

De wedstrijdbaan

Ter ere van ons derde lustrum wordt de Onderlinge op 15 mei 2022 in het centrum van Apeldoorn gehouden.

Je kunt roeien in een C2 of in een C4. De ploegen worden steeds per 2 boten achter elkaar gestart: een vliegende start dus.

Daarmee is de baanlengte 500m. We starten de boten bij de Welgelegenbrug. Onder de Freule gaat het kanaal in een bocht richting de Deventerbrug waar de finish is. Zoals bij wedstrijden gebruikelijk geeft de ploeg die ingehaald wordt voorrang aan de inhalende ploeg. Dat betekent: uitwijken naar de buitenbocht als dat ter hoogte van de Freule gebeurt.

De uitslag van de laatste Onderlinge (14/11)......

Nog een week te gaan voor de 3e Grift-onderlinge! Er zijn "al" 5 ploegen ingeschreven, maar het kunnen er nog veel meer zijn!

Het roeiwater is bekend, de afstand ook. Er worden steeds 2 ploegen in boten van hetzelfde type direct achter elkaar gestart.

De Onderlinge is voor skiff, dubbeltwee en C-vieren. Daarnaast mag men zich ook opgeven voor de gladd-4, maar die gaat alleen door bij minimaal 4 inschrijvingen.

Je kunt je opgeven als heren, dames of mixed team! Bij de uitslagen worden de tijden gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Noteer maar alvast! De Onderlinge wedstrijd wordt georganiseerd op 3 mei 2020 (was eerder 26/4) en op zondag 8 november (was 11 oktober).

We kunnen weer een wedstrijd houden! De Onderlinge wedstrijd wordt georganiseerd op zondag 14 november 2021.

Als je voor het eerste mee wil doen; hoe kun je je het beste voorbereiden op de Grift Onderlinge?

De volgende editie van de Grift Onderlinge is op zondag 17 november 2019. Schrijf je in!!

 

Op 19 mei waren de eerste Onderlinge wedstrijden voor alleen C4*.

Van de moeder van Giorgio kregen we een link naar de foto's die zij gemaakt heeft die dag.

 

Zondag 19 mei doen er 7 ploegen mee.

De loting is te vinden op de website RAK.arvdeGrift.nl.

Op zondag 19 mei as gaan we een derde poging wagen om de Onderlinge Grift-wedstrijden te organiseren. De wedstrijd is op het kanaal tussen de Scherperbergerbrug en de Oorsterhuizerbrug over ca 1400m afstand. Het is een tijdrace, dus de ploegen worden achter elkaar gestart.

Een goed en een slecht bericht!

Eerst het goede bericht: maar liefst 7 ploegen hebben zich opgegeven voor de 1e editie van de Onderlinge. Totaal 31 leden doen mee! En nog eens 4 leden die de wedstrijd zullen begeleiden bij start en finish.

En dan.... het slechte bericht: Koning Winter vereert ons met een bezoek, precies op de dag van onze wedstrijd. Inmiddels is er te veel ijs om te roeien en nog te weinig om te schaatsen. De wedstrijd zal dus niet doorgaan op zaterdag 19 januari.

We zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vaststellen, voor een herkansing!

Tom Zalmstra