Onderlinge wedstrijden

Grift Onderlinge-wedstrijd nieuws

De Onderlinge wedstrijden worden gehouden op het stuk kanaal tussen de Oosterhuizer- en de Scherpenbergerbrug over een afstand van ca 1400m. Als het weer en de omstandigheden dit toelaten willen wij deze wedstrijd een aantal keren per jaar organiseren voor diverse type roeiboten.

Voor welke boten kun je je inschrijven? Zie artikel iets verderop!

Waar inschrijven? Geef je op bij inschrijvingen.

Bij inschrijving alle namen van de roeiers én eventueel de stuur vermelden (ivm correctie factoren).

Elke wedstrijddag begint om 9 uur bij de Grift. Nadat de boten door de eerste ploegen zijn opgeroeid (ca 4 km) naar Oosterhuizen, zal de eerste start om ca 10uur zijn. Daarna volgen steeds (om de ca 20-30 minuten) blokken waarin 2 ploegen achter elkaar worden gestart. Wisselen kan bij het vlot net voor de Scherpenbergerbrug.

Meer informatie is te vinden in het wedstrijdboek, baankaart en het programma (zie menu-opties).

Alle leden zijn welkom, of je nu veel of weinig ervaring hebt!

Tom, Roel en Gilles

PS na inloggen zijn hier meer artikelen te vinden.

Zondag 19 november houden we weer een Grift Onderlinge wedstrijd op het kanaal tussen de Oosterhuizerbrug en het grijze vlot (Scherpenbergerbrug).

Er zijn 3 prijzen te winnen:

  1. Voor de snelste (gecorrigeerd naar geslacht en boottype) per veld (1x, 2x, 4*, C2* en C4*)
  2. Voor de snelste (gecorrigeerd naar leeftijd, geslacht en boottype) overall
  3. Voor de snelste (gecorrigeerd naar leeftijd, geslacht en boottype) van de beginnelingen 

Om je tijd uit te rekenen wordt de geroeide tijd vermenigvuldigd met de correctiefactor. Een kleinere correctiefactor levert dus een snellere tijd op.

Op 28 mei as: de 5e Grift-onderlinge! (In november jl ging het helaas niet door ivm weersomstandigheden)

Het roeiwater is bekend, de afstand ook. Er worden steeds 2 ploegen in boten van hetzelfde type direct achter elkaar gestart.

Helaas zit het weer komende zondag tegen. 's Ochtends temperaturen onder nul (roeiverbod!) en daarna overgaand in neerslag (regen/sneeuw).

Daarom hebben we de wedstrijd afgelast.

Wij beraden ons nog of we nog een latere datum zullen vaststellen, anders zal de voorjaars editie waarschijnlijk in mei plaats vinden.

Tom, Roel en Gilles

Nog een week te gaan voor de 5e Grift-onderlinge! Bij de inschrijvingen staan nu mmer dan 14 ploegen vermeld.

Het roeiwater is bekend, de afstand ook. Er worden steeds 2 ploegen in boten van hetzelfde type direct achter elkaar gestart.

De wedstrijdbaan

Ter ere van ons derde lustrum wordt de Onderlinge op 15 mei 2022 in het centrum van Apeldoorn gehouden.

Je kunt roeien in een C2 of in een C4. De ploegen worden steeds per 2 boten achter elkaar gestart: een vliegende start dus.

Daarmee is de baanlengte 500m. We starten de boten bij de Welgelegenbrug. Onder de Freule gaat het kanaal in een bocht richting de Deventerbrug waar de finish is. Zoals bij wedstrijden gebruikelijk geeft de ploeg die ingehaald wordt voorrang aan de inhalende ploeg. Dat betekent: uitwijken naar de buitenbocht als dat ter hoogte van de Freule gebeurt.

De uitslag van de laatste Onderlinge (14/11)......

Nog een week te gaan voor de 3e Grift-onderlinge! Er zijn "al" 5 ploegen ingeschreven, maar het kunnen er nog veel meer zijn!

Het roeiwater is bekend, de afstand ook. Er worden steeds 2 ploegen in boten van hetzelfde type direct achter elkaar gestart.

De Onderlinge is voor skiff, dubbeltwee en C-vieren. Daarnaast mag men zich ook opgeven voor de gladd-4, maar die gaat alleen door bij minimaal 4 inschrijvingen.

Je kunt je opgeven als heren, dames of mixed team! Bij de uitslagen worden de tijden gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Noteer maar alvast! De Onderlinge wedstrijd wordt georganiseerd op 3 mei 2020 (was eerder 26/4) en op zondag 8 november (was 11 oktober).

We kunnen weer een wedstrijd houden! De Onderlinge wedstrijd wordt georganiseerd op zondag 14 november 2021.

Als je voor het eerste mee wil doen; hoe kun je je het beste voorbereiden op de Grift Onderlinge?

De volgende editie van de Grift Onderlinge is op zondag 17 november 2019. Schrijf je in!!