Startpagina
  • mosterd-2023-1p.jpg
  • P1030816_2.png
  • NwBouw210520.png
  • 50311645703_4465f4a1e0_p2.jpg
  • DSC_2813_ps.jpg
  • 29099296718_3623ede526_p.jpg
  • kanaal1.JPG

Mag ik roeien ?

In juni van dit jaar is de procedure voor de wijziging bestemmingsplan gestart en nu, na 6 maanden, heeft de raad donderdagavond jl (23/12) het plan met 36 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

Er loopt nu nog een periode van 6 weken waarin het mogelijk is bezwaar te maken en een beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als deze periode voorbij is, op c 17 februari, is de bestemming van ons beoogde bouwterrein "sport" geworden.

Ondertussen zijn we met de gemeente al bezig met een voortraject bouwaanvraag nieuwbouw (WABO). Het tweede goede nieuws is dat ook de Welstandscommissie (tegenwoordig de Commissie Omgevingskwaliteit) donderdag  (23/12) al positief gereageerd heeft op het ontwerp dat wij hebben ingediend (zoals getoond en besproken op onze najaars ALV).

De gemeente zal nu ook de WABO procedure voor een kapvergunnning starten.

Al met al zijn zitten we weer op de planning zoals die dit voorjaar was gemaakt: eind februari ontruimen huidig terrein en start bouwrijp maken, zodat een aannemer nog net voor de zomerperiode aan de slag kan.

We zijn voor offertes in gesprek met 3 aannemers die alle drie een oplevering van het casco gebouw nog vóór eind 2022 kunnen plannen.

Afijn, na vele gesprekken, een aantal locaties en bouwplannen staat het licht nu op groen voor een accommodatie in ons 3e lustrum jaar.

De accommodatie commissie

Nwbouw (ontwerp versie mei-2021)